CC-HT Aksijalni protivpožarni ventilatori

CC-HT Aksijalni protivpožarni ventilatori su rešenje za odvođenje dima visoke temperature. Aksijalni ventilatori su izvanredni za izvlačenje dima u slučaju požara. U nekim evropskim zemljama su već uključeni u propise o sistemima sigurnosti u slučaju požara a u bliskoj budućnosti biće zakonom propisani unutar Evropske Unije. Razni testovi i svedočenja vatrogasaca su dokazala da aksijalni ventilatori za odimljavanje u slučaju požara iz prostorija uspešno izvlače dim.

• Kućište od čelične ploče, sa fiksiranim obručom u skladu sa propisima
• Epoxy premaz je zaštita od atmosferskih ageansa
• Aerofoličan profil radnog kola sa glavčinom od aluminijuma, podesiv ugao nagiba u stanju mirovanja.
• Izvedba 4 sa radnim kolom direktno spojenih na osovinu motora i transport vazduha od radnog kola prema motoru
• Specijalna konstrukcija motora sa ovlašćenjem za različite vrednosti požara (400stepeni na 2sata, 200 na 2sata, 300 na 1sat).
• Motor ispunjuje internacionalne propise, IP55 zaštita, klasa H.

U slučaju zatvorenih prostorija, moguće je lako dostići temperaturu od 1000°C, prouzrokovavši sagorevanje bilo kog materijala samo radi zračenja vreline, stanje koje će učiniti beskorisnim bilo koju eksternu uništavajući operaciju.Održavati temperaturu relativno niskom (300°C-400°C), izbacivanjem vrelog vazduha radi izbegavanja lomljenja –urušavanja nosećih konstrukcija objekata u datoj okolini; povećanjem vrednosti kiseonika dolazi do boljeg sagorevanja, prema tome kod većine materijala i do smanjenja stvaranja toksičnog dima.
Nasilno izvlačenje stvara vakuum, tako sprečavajući širenje dima u druge prostorije.
Pogodne vrednosti snage ventilatora, omogućuju izvlačenje na više mesta preko kanalnog ventilacionog sistema (serija CC-HT se lako ugrađuje u sistem)
Intenzivno izvlačenje omogućuje povlačenje hladnog dimnog gasa koji je izuzetno opasan za čoveka.

cchtdimenzije

Tip A dB dC dD E dF G kg
CC-HT40 230 400 450 496 8 12 430 30
CC-HT45 230 450 500 546 8 12 430 38
CC-HT50 250 500 560 598 12 12 440 39
CC-HT56 250 560 620 658 12 12 440 42
CC-HT63 250 630 690 730 12 12 470 52
CC-HT71 250 710 770 810 16 12 520 66
CC-HT80 350 800 860 910 16 12 580 125
CC-HT90 350 900 970 1030 16 16 680 180
CC-HT100 350 1000 1070 1130 16 16 750 215
CC-HT112 350 1120 1190 1250 20 16 750 205
CC-HT125 350 1250 1320 1380 20 16 750 235

PREUZMITE KATALOG

Print Friendly, PDF & Email
Pitajte za cenu?