CC Cevni aksijalni ventilatori

 

CC Cevni aksijalni ventilatori koriste unapred zakrivljene lopatice sa velikom efikasnošću. CC Cevni aksijalni ventilatori su idealni za ugradnju u objekte sa potrebom veće količine transportovanog vazduha uz relativno mali transportni pritisak, i to za ventilaciju, rashlađivanje industrijskih objekata, brodova, sušara, razmenjivača toplote. Prednosti ove serije su u manjoj dimenziji i lakoj ugradnji. Standardna serija se zasniva na 13 veličina (od 310 do 1250 mm) sa 4. brzinske opcije (2-4-6-8-pola). CC Cevni aksijalni ventilator je pogodan za transport čistog vazduha sa temperaturom od -10°C do 50°C pri kontinualnom radu.

KRATKO KUĆIŠTE – CC Cevni aksijalni ventilator u standardnoj verziji dolazi sa kratkim kućištem. Ova izvedba je uglavnom namenjena za montiranje na početak ili kraj cevi. U slučaju montiranja sa unutrašnje strane radi održavanja potrebnih performansi, pravilna konstrukcija predviđa upotrebu unutrašnjeg konusa CCbo.

DUŽE KUĆIŠTE – CC Cevni aksijalni ventilatori mogu se isporučiti u izvedbi sa dužim kućištem, radnim kolom i motorom potpuno pokrivenim samim kućištem i to sa upotrebom nastavka CCpro. Ovo kombinovano rešenje ima sledeće prednosti:

Veću tvrdoću u odnosu na jednodelni klasični ventilator sa dužim kućištem
Jednostavnost električnog priključka
Velika fleksibilnost (montaža verzije sa širokim kućištem je moguća na licu mesta. Nastavak CCpro već sadrži servisna vratanca i otvore za prolaz kablova)

VIŠESTEPENA IZVEDBA –  CC Cevni aksijalni ventilator je predviđen za višestepenu kontra-rotacionu izvedbu. Ova konfiguracija omogućava povraćaj rotacione komponente vazduha i tako značajno povećava konačan pritisak. Cevni aksijalni ventilator CC sa dve kontrarotirajuće jedinice razvija 2.5 puta veći pritisak u odnosu na jednostepeni ventilator istog prečnika i brzine, sa potrošnjom električne energije ne većom od 2 puta. Osim same višestepene opcije, ako se upoređuje sa jednostepenim, ima i bolji odnos performanse / buke, pošto se željena performansa može postići pri nižoj brzini rotiranja.

REMENI POGON – CCT cevni aksijalni ventilator je idealan za sušare, klimatizaciju, za izvlačenje i uvlačenje vazduha sa dimom, prašinom i vlagom, i za bilo koju primenu gde je neophodno da motor ne bude zahvaćen protokom vazduha. Radna temperatura je između -20°C i 60°C.

MOBILNA IZVEDBA – CCP cevni aksijalni ventilatori su dizajnirani za situacije gde je neophodno obezbediti izbacivanjevazduha ili vazdušnu zavesu, ovo se može desiti u specifičnim situacijama, na primer pri stvaranju scenskih efekata ili za hlađenje osoba koji rade kraj izvora toplote. U suštini je veoma jednostavno uperiti i pomeriti CCP  aksijalni cevni ventilator u najrazličitijim situacijama. Radna temperatura je od -10°C do 50°C pri kontinualnom radu.

• Usko čelično kućište sa fiksnim obodima izrađenim u skladu sa UNI ISO 6580-EUROVENT standardima. Uređaji su zaštićeni od atmosferskih uticaja sa epoxy farbom
• Aerofoil radno kolo sa lopaticama izrađenim od techno-polymera, glavčina od livenog aluminijuma. Promenljiv nagibni ugao u stanju mirovanja.
• Izvedba 4 (sa radnim kolom direktno spojenim na kraj osovine motora), strujanje vazduha od motora ka radnom kolu.
• Trofazni i monofazni asinhroni motori su izrađeni u skladu sa internacionalnim standardima, CE kvalifikovani, IP55, motor klase F
• CC Cevni aksijalni ventilatori su pogodni za S1 režim (neprekidan rad pri stalnom opterećenju)

 

ccdimenzije

Tip A dB dC dD E dF G kg
CC31 200 310 355 395 8 10 380 22
CC35 200 350 395 446 8 10 380 25
CC40 230 400 450 496 8 12 430 30
CC45 230 450 500 546 8 12 430 38
CC50 250 500 560 598 12 12 440 39
CC56 250 560 620 658 12 12 440 42
CC63 250 630 690 730 12 12 470 52
CC71 250 710 770 810 16 12 520 66
CC80 350 800 860 910 16 12 580 125
CC90 350 900 970 1030 16 16 680 180
CC100 350 1000 1070 1130 16 16 750 215
CC112 350 1120 1190 1250 20 16 750 205
CC125 350 1250 1320 1380 20 16 750 235

PREUZMITE KATALOG

Print Friendly, PDF & Email
Pitajte za cenu?