DH odvlaživači vazduha

DH profesionalni odvlaživači obezbeđuju veoma tiho, štedljivo, efikasno i sigurno funkcionisanje. Odvlaživači odstranjuju paru (višak vlažnosti) u datoj okolini i sprečavaju stvaranje gljivica, plesni itd. te podižu komfornost date prostorije. Jednostavno funkcionisanje obezbeđuje automatsko uključenje i isključenje u zavisnosti od unapred određenog nivoa sadržine pare. Ovako odstranjeni višak pare se u obliku kapljica vode odlaže u za to namenjeni kondenzacioni rezervoar, ili se preko cevi odvodi direktno u kanal.
Koriste se u širokom krugu, kao npr:
• Bazeni
• Restorani
• Pansioni
• Biblioteke
• Muzeji
• Štamparije
• Pogoni za izradu sireva
• Mesare
• Vinarije
• Farmaceutska postrojenja
• Industrijski magacini
• Fitnes – Trening tereni – hale itd.
Tehnički parametri uređaja od 40l/24h do 1500l/24h, snage od 9kW pa do 120kW se mogu naći na proizvodnoj paleti.

Print Friendly, PDF & Email
Pitajte za cenu?