DR2-H Dovodna rešetka dvoredna

Dovodna rešetka dvoredna DR-1 2P služe za dovođenje i odvođenje vazduha u sistemima za ventilaciju i klimatizaciju. Postavljanjem oba reda lopatica u odgovarajući položaj dobija se željeni domet struje vazduha i ugao širenja u dva pravca što je pogodno za prostorije manje visine.
Rešetka se po zahtevu oprema sa regulatorom protoka sa suprotno smernimlopaticama “RP” koji služi
za fino podešavanje željene količine vazduha po rešetki. Rešetka je izrađena od eloksiranog aluminijuma
u prirodnoj boji a na poseban zahtev može se izraditi u drugim bojama.
Regulator se izrađuje od presovanog aluminijuma. Nazivne dimenzije BxH ozna~avaju veličinu otvora (štucna) u koji se rešetka ugrađuje.
Na zahtev rešetka se isporučuje sa bravicama za montažu.

dr2hdimenzije

B/H 240 340 440 540 640 840 1040 1240
90 135 195 256 316 377 497 / /
140 231 334 437 539 642 848 1054 /
240 / 599 783 967 1152 1520 1889 2258
340 / / 1130 1395 1661 2193 2724 3256
440 / / / / 2170 2865 3560 4254
540 / / / / / / 4357 5207
Print Friendly, PDF & Email
Pitajte za cenu?