DIC-INOX Antikorozivni centrifugalni ventilatori za agresivne sredine

DIC-INOX Kiselootporni centrifugalni ventilatori za agresivne sredine su dizajnirani za transport vazduha visoke vlažnosti i sadržine korozivnog dima, pare do maksimalne temperature od 80°C. Ugradjuju se u industrijske objekte gde se zahteva transport manje količine vazduha uz značajniji pritisak. Motor je direktno kuplovan. Kućište se može okrenuti u položaj od 0° do 315 °.

KONSTRUKCIJA :
– Spiralno kućište od AISI304 nerdjajuće čelične ploče.
– Jedan ulazni otvor,radno kolo sa unapred zakrivljenim lopaticama, od nerdjajućeg čelika AISI304 sa konstantnom debljinom.
– Izvedba (direktno spajanje sa rotorom pomoću okvira motora)rotacija LG270°.
– Trofazni ili monofazni asinhroni motor koji odgovara propisima IEC34-IEC72 i 89/392EEC-89/336EEC-73/23EEC, sa oznakom kvaliteta CE. Kalup B3,IP55, klase F. DIC 100 T i M,motor sa kalupom B14, klase B. Pogodni su za S1 režim (neprekidan rad pri stalnom
opterećenju).

DODATNI DELOVI :
– Zaštitna rešetka na ulaznom otvoru odgovara propisu UNI9219-DIN31001, od
AISI304 nerdjajućeg čelika.
– Zaštitna rešetka na izlaznom otvoru odgovara propisu UNI9219DIN31001, od
AISI304 nerdjajućeg čelika.
– Stalak motora od čelične ploče sa zaštitom od atmosferskih uticaja.

NA ZAHTEV :
– DIC INOX antikorozivni centrifugalni ventilator sa trofaznim ili monofaznim asinhronim motorom odgovara internacionalnim
propisima IEC34-IEC72 i 89/392EEC-89/336EEC-73/23EEC i ima oznaku CE. Kalup
B3/5, IP55, klase F (DIC 100 MEC-INOC).
– Verzija sa ATEX zaštitom sa trofaznim ili monofaznim asinhronim motorom tipa EEx-d IIB T3, odgovara internacionalnim propisima IEC34-IEC72 i 89/392EEC-89/336EEC-73/23EEC, sa sertifikatom CESI I oznakom CE, IP55, klase F (DIC-ATEX).

INSTALACIJA :
DIC-INOX Antikorozivni centrifugalni ventilatori za agresivne sredine sa unapred zakrivljenim lopaticama i sa radijalnim lopaticama uvek moraju biti povezani na kanalni sistem, koji preko prigušivača ili svojim otporom može ograničiti protok vazduha da bi se dostiglo usisno strujanje nominalne vrednosti motora.
Kod pravilno dizajniranog sistema takav način rada se uspostavlja u radnoj tački.

dicinoxdimenzije

Tip A B C D E F kg
DIC INOX 100 285 82 89 112 130 99 4
DIC INOX 120 325 97 102 137 156 116 7
DIC INOX 140 350 115 123 158 184 136 8
DIC INOX 160 425 132 143 175 207 148 15
DIC INOX 180 445 140 152 200 227 171 18

PREUZMITE KATALOG

Print Friendly, PDF & Email
Pitajte za cenu?